logo

Jednoduché a podovojné účtovníctvo

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

V rámci jednoduchého účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

 Jednoduché účtovníctvo od 25 € mesačne

 

Vedenie podvojného účtovníctva

V rámci vedenia podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • spracovanie predložených dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • kontrola účtovníctva

Podvojné účtovníctvo od 50 € mesačne

kontakt