logo

Kniha jázd

Vedenie evidencie vozidiel :

• vedenie cestovných príkazov.
• evidenciu vozidiel vrátane Daňového priznania pre Daň z motorových vozidiel.
• vedenie knihy jázd pre motorové vozidlá.

Cena za vedenie knihy jázd jedného vozidla mesačne 10 €.

kontakt