logo

Mzdy a personalistika

• pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
• dohody o hmotnej zodpovednosti
• výpočet miezd
• zostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľad dovoleniek
• výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu a štatistiku
• bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane
• ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme
• podklady pre ukončenie pracovného pomeru

Koľko zaplatíte za spracovanie miezd?

kontakt