logo

O spoločnosti

Ako prebieha vedenie účtovníctva a miezd?

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb, kde budú presne stanovené podmienky našej spolupráce. Následne nám vo vopred dohodnutých intervaloch dodávate všetky potrebné vstupy, ktoré spracujeme. V okamihu ukončenia Vás kontaktujeme a po dohode sú Vám zasielané Vami požadované výstupy. Ak pri spracovávaní účtovníctva narazíme na nejaké problémy, tieto potom riešime buď telefonicky, emailom prípadne pri osobnom stretnutí.

kontakt